Voetreflexzonetherapie.

Voetreflexzonetherapie is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest harmonisch met elkaar verbonden zijn en één geheel vormen. Voetreflexzonetherapie werkt regulerend op de gezondheid. Voetreflexzonetherapie wordt ook "voetreflexologie" genoemd.

Met de juiste instelling en techniek zal de reflexoloog zowel de psychische als de fysieke kant van de mens kunnen betrekken bij het genezingsproces.

Ziekte kan ontstaan door verkeerd denken of handelen, door onderdrukte en onverwerkte emoties. Hierdoor kan geleidelijk een blokkade of breuk ontstaan in de energiebanen naar de verschillende organen. Door de reflexzones te behandelen kan de verstoorde harmonie worden hersteld.

Net als bij de acupunctuur gaat men er in de voetreflexologie van uit dat door het lichaam energiebanen lopen, die onder andere in de voeten eindigen. Dit noemt men de "reflexzones". Deze reflexzones in de voeten corresponderen met organen, spieren, botten en weefsels. Door de reflexzones te behandelen (te "masseren") gaan er impulsen naar de betreffende organen waardoor blokkades worden opgeheven en de energie weer vrij kan stromen. Harmonie en samenwerking tussen lichaam en geest kunnen zo weer worden hersteld. De behandeling leidt er bovendien toe dat de cliënt zich bewust wordt van het onlosmakelijke verband tussen lichaam en geest.

De voetreflexologie werd al toegepast in het oude China, in Egypte en bij de Indianen van Noord- en Zuid-Amerika. De natuurmens is zich bewust van de natuurwetten. Hij kent het verband tussen aarde, kosmos en de menselijke geest. Al geruime tijd zijn wij het contact met deze harmonie kwijtgeraakt. Onze intuïtie is geblokkeerd, ons denken ontkent het verband tussen lichaam en geest en ziekte wordt gezien als slechts een "mechanische storing". Sinds enkele jaren is dat aan het veranderen. Er ontstaat een toenemende belangstelling voor vrijwel "vergeten" natuurgeneeswijzen zoals bijvoorbeeld voetreflexologie, die al duizenden jaren geleden werd beoefend.

 


© 2003-2009