De Kwaliteitencursus voor scholen.

Merk je ook wel eens in je groep dat kinderen snel boos zijn?
Misschien te lang doordrammen? Of, juist dat ze geen 'nee' durven zeggen?

Heb je het idee dat de kinderen best een steuntje in de rug kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld hun zelfvertrouwen? Zodat het kind weet dat het helemaal goed is zoals het is?
Denk je dat de kinderen het leuk en interessant vinden om inzicht in zichzelf en anderen te krijgen zodat ze met al dit soort dingen 'beter' kunnen omgaan en 'milder' naar elkaar kunnen kijken?

Als je het bovenstaande herkent bij de kinderen in jouw groep dan kan De Kwaliteitencursus veel voor de kinderen in je groep betekenen.

De opzet van de cursus is gebaseerd op de kernkwaliteiten van Daniel Ofman.
In de cursus krijgen de kinderen door middel van een prachtig verhaal, spel en leuke oefeningen inzicht in zowel zichzelf als in anderen. De kracht, die in ieder kind aanwezig is, wordt op een speelse toegankelijke manier naar boven gehaald.
Daarnaast maakt ieder kind individueel, samen met de cursusleidsters, minimaal één persoonlijk kernkwadrant.

Aan het einde van deze cursus gaat ieder kind naar huis met onder meer zijn of haar eigen cursusmap, een schatkist vol inzichten en andere verworvenheden èn een kwaliteitencertificaat.

De duur van de cursus bedraagt vijf dagdelen gegeven in vier weken.
Drie dagdelen (van twee uur) worden gegeven in groepsverband. Het maken van de individuele kernkwadranten zal, afhankelijk van de groepsgrootte, een hele dag in beslag nemen.

Aanmelden en meer informatie

Voor meer informatie en/of aanmeldingen:

Telefoon: 078-6773814 of 078-6771085

E-mail: info@praktijkmignon.nl

 


©   2003-2010