Familie opstellingen.

Waarom een Familieopstelling?

Het komt regelmatig voor dat er in families over sommige gebeurtenissen nauwelijks, of zelfs in het geheel niet, gesproken wordt. Dit soort 'bedekte' of 'verborgen' schaduwkanten zijn echter vaak, weliswaar minder bewust, toch voelbaar. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met oorlog, vroegtijdige dood, misbruik, miskraam, abortus, emigratie, echtscheiding, ernstige ongelukken, vergeten of uitgesloten familieleden of anderszins. Wanneer een gebeurtenis niet of onvoldoende erkend is, zal er een last overgedragen kunnen worden op volgende generaties, wat dan onbewust plaatsvindt. Conflicten, patronen en lasten kunnen zo generaties lang in de familie blijven. Dit heeft invloed op je gevoelens, je handelen in de wereld, je gezondheid en je welzijn.

Een Familieopstelling maakt duidelijk op welke wijze een persoonlijk thema of probleem met het familiesysteem verbonden is. Het geeft inzicht en helderheid in onuitgesproken lagen en onduidelijke situaties binnen de familie. Tijdens een Familieopstelling 'werkt' de begeleider om de orde te herstellen en verstrikkingen op te lossen. Dit geeft vrijheid in denken, voelen en handelen. Omdat dit plaatsvindt op een diep zielsniveau, zowel bij de deelnemer als bij zijn familieleden, werkt dit heel bevrijdend. Soms zijn er meerdere opstellingen voor nodig om dit te bereiken.

Tot een 'Familiesysteem' behoren onder meer het gezin van herkomst, het huidige gezin, de huidige relatie, kinderen, vroegere geliefden, tantes, ooms, (bet)(over)grootouders, familieleden waar geen of weinig contact mee is, overledenen.

Hoe wordt een opstelling uitgevoerd?

Een deelnemer brengt een persoonlijk thema in. De begeleider informeert naar het thema en naar feitelijke informatie over de familie. Daarna wordt bekeken met welke familieleden de opstelling gestart wordt.

De deelnemer vraagt personen uit de groep (representanten) om te 'staan' voor zijn familieleden en voor zichzelf. Intuïtief geeft hij hen een plaats in de ruimte. Het mooie en bijzondere is dat het familiesysteem zich in deze ruimte opent: de representanten komen in contact met gevoelens en diepere lagen van de oorspronkelijke personen.

Langzaam komt de opstelling tot leven. Stap voor stap wordt er gewerkt om de verborgen dynamiek tussen de onderlinge familieleden zichtbaar te maken. Dan kan het evenwicht hersteld worden. Aan het einde van een opstelling 'ontspant' het thema dat is ingebracht omdat de orde is hersteld en de verstrikkingen zijn opgelost, en heerst er over het algemeen een diep gevoel van opluchting en bevrijding.

Voor wie?

Een Familieopstelling is in principe alleen geschikt voor volwassenen. Dus voor iedereen die wel eens wat gehoord heeft over deze methode en het effect ervan zelf wil ervaren, of voor diegenen die nu een start willen maken om effectief het roer om te gooien, of wanneer je vragen of problemen hebt die te maken hebben met je partner, relaties, ouders, familie, werk, gezondheid, kinderen, collega's, enz. Kortom voor iedereen, die aan verandering toe is!

Thema's voor een opstelling kunnen onder meer zijn:

Een Familieopstelling gaat niet over schuld, maar over liefde!

Voor meer informatie, een afspraak of datums voor groepsopstellingen:

Telefoon: 078-6773814 of 078-6771085

E-mail: info@praktijkmignon.nl


©   2003-2009