Beknopt overzicht van de Bach-bloesemremedies.

Agrimony (Agrimonie)
Zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan, afleiding zoeken in gezelschap.

Aspen (Ratelpopulier)
Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel.

Beech (Beuk)
Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren.

Centaury (Duizendguldenkruid)
Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te misbruiken.

Cerato (Loodkruid)
Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen.

Cherry Plum (Kerspruim)
Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten.

Chestnut Bud (Kastanjeknop)
Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.

Chicory (Cichorei)
Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen.

Clematis (Bosrank)
Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies.

Crab Apple (Appel)
De 'reinigings remedie', zelfafkeer/zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op details, reinheidscomplex.

Elm (Iep)
Tijdelijk overstelpt door onverantwoordelijkheid en gevoel van ontoereikendheid.

Gentian (Gentiaan)
Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.

Gorse (Gaspeldoorn)
Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte.

Heather (Struikheide)
Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.

Holly (Hulst)
Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.

Honeysuckle (Kamperfoelie)
Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.

Hornbeam (Haagbeuk)
Het 'maandagmorgen' gevoel, talmen, uitstellen.

Impatiens (Reuzenbalsemien)
Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.

Larch (Lariks)
Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, "ik kan het niet".

Mimulus (Maskerbloem)
Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit.

Mustard (Herik)
Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.

Oak (Eik)
Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en of tegenspoed.

Olive (Olijf)
Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie.

Pine (Den)
Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde.

Red Chestnut (Rode Kastanje)
Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Rock Rose (Zonneroosje)
Paniek, schrik, uiterste/levensbedreigende vrees, snel schrikken.

Rock Water (Bronwater)
Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf.

Scleranthus (Hardbloem)
Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid.

Star of Bethlehem (Vogelmelk)
Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval.

Sweet Chestnut (Tamme kastanje)
Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.

Vervain (IJzerhard)
Overenthousiasme, fanatiek, sterke overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf gelovend.

Vine (Wijnrank)
Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegenspraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders.

Walnut (Walnoot)
Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase bijv. verhuizing, puberteit etc.

Water Violet (Waterviolier)
Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis.

White Chestnut (Paardekastanje)
Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten.

Wild Oat (Dravik)
Helpt richting geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming.

Wild Rose (Hondsroos)
Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid.

Willow (Wilg)
Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, "arme ik gevoel".

Rescue Remedy (Voor Noodsituaties)
Samengesteld uit Cherry Plum, Impatiens, Rock Rose, Clematis en Star of Bethlehem. Voor eerste hulp bij gevolgen en of effecten van ongeluk, ongeval, slecht nieuws, examen, bezoek aan tandarts/arts, beginnende ziekteverschijnselen, enz. Bemoedigend, kalmerend, geruststellend, en het evenwicht herstellend.

Rescue Remedy Cream.
Zalf voor uitwendig gebruik, waaraan de volgende ingredienten zijn toegevoegd: Clematis, Cherry Plum, Impatiens, Rock Rose, Star of Bethlehem en Crab Apple.
Te gebruiken bij: Brand-, schaaf- en snijwonden, inwendige kneuzingen, insektenbeten, pukkeltjes en puistjes, inwendige pijn (bijv. hoofd- en oorpijn), eczeem en andere huidaandoeningen. Ook te gebruiken bij dieren en planten (bijv. op afgebroken of afgesneden takken). De zalf altijd dun uitsmeren. Het is verstandig de zalf niet te gebruiken op wonden die nog gehecht moeten worden.

 

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Klik hier om naar de startpagina te gaan
©   2003-2009